Administracja kadrowa:

 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów kształtujących stosunek pracy
 • dokonywanie obowiązków rejestracyjnych w ZUS oraz obowiązków informacyjnych w stosunku do pracowników
 • określanie wymiaru i ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych
 • wydawanie świadectw pracy

Administracja płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnieniem regulacji wewnątrzzakładowych
 • sporządzanie list płac i zestawień wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US w zakresie pobieranych składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (PIT-11, PIT-8B, PIT-40)
 • sporządzanie pasków wypłat i raportów ZUS RMUA dla ubezpieczonych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników (także z tytułu absencji chorobowych, zasiłków macierzyńskich i urlopów wypoczynkowych)

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: biuro@pooz.com.pl