Oferujemy państwu pomoc z przekształceniu już istniejącej spółki lub przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Przekształcanie spółek polega na zmianie formy organizacyjno-prawnej, przy której zachowana zostaje tożsamość praw i obowiązków podmiotu przekształcanego. Rozwiązanie przygotowane przez naszą firmę pozwoli zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmianę formy prawnej firmy możemy dokonać na dwa sposoby:

 1. w trybie internetowym S24.
 2. w trybie tradycyjnym, które odbywa się w czterech etapach:
 1. sporządzenie planu przekształcenia,
 2. badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta,
 3. sporządzenie oświadczenia o przekształceniu i aktu założycielskiego,
 4. rejestracja przekształconej spółki.
  Do całego procesu będzie zatem niezbędny notariusz i biegły rewident (oczywiście w razie potrzeby zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej usługi i koordynujemy wszystkie działania).
  Czas całego przedsięwzięcia w trybie s24 to 2 dni i około 2 miesiące w trybie tradycyjnym (znaczenie ma szereg czynników takich jak współpraca z  biurem księgowym, biegłym rewidentem, notariuszem czy szybkości działania Sądu Rejonowego, który dokonuje wpisu do KRS). Po zarejestrowaniu spółki w KRS, następuje automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
  Klient na bieżąco jest informowany o wszelkich etapach przekształcenia mając zapewnioną możliwość skoncentrowania się wyłącznie na prowadzonej działalności gospodarczej, bez konieczności osobistego angażowania się w liczne czynności związane z przekształceniem.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: biuro@pooz.com.pl