Zapewniamy najwyższej klasy profesjonalistów: biegłych rewidentów oraz wykwalifikowanych pracowników i księgowych posiadających świadectwa oraz licencje do prowadzenia ksiąg i ewidencji. Jakość świadczonych usług wspieramy stałymi kontaktami i doradztwem merytorycznym ze strony współpracujących z nami kancelarii prawnych. Naszym klientom, oprócz sprawozdawczości oraz bieżącej ewidencji transakcji, proponujemy także obsługę aktywności towarzyszących firmy (m.in.: realizujemy usługi w zakresie kontrolingu finansowego,  budżetowania i raportowania wykonania budżetu. Dzięki temu gwarantujemy profesjonalny i rzetelny outsourcing usług księgowych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do spółek prowadzących pełną księgowość, jak i do klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W zakres usług księgowych wchodzi:

 • ewidencja dokumentów księgowych w księgach rachunkowych, prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych wynikających z prowadzonych ksiąg według wzorów określonych w odpowiednich przepisach
 • sporządzanie sprawozdania finansowego na zamknięcie roku obrachunkowego, roczne rozliczanie podatku
 • sporządzanie obowiązkowych raportów statystycznych dla GUS, NBP i KRS
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • pomoc w przygotowaniu polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, w tym: kontrola należności i zobowiązań, potwierdzenia sald
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • bieżące informowanie klienta na temat zmian w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej klienta
 • reprezentacja podczas kontroli

ZAPEWNIAMY DOJAZD I ODBIÓR DOKUMENTÓW Z SIEDZIBY KLIENTA

Korzyści płynące ze współpracy:

 • Bezpieczeństwo podatkowe i księgowe – wyeliminowanie zagrożeń.
 • Spokój – wyeliminowanie niepewności  oraz chaosu księgowego i podatkowego.
 • Odblokowanie płynności finansowej – zwrot nadwyżki VAT naliczonego.
 • Bieżąca informacja i kontrola operacji finansowych i księgowych.
 • Doradztwo podatkowe i biznesowe.
 • Zaopiekowanie się klientem od strony podatków, księgowości i obsługi procesów.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy- nie trzeba zatrudniać i szkolić od zera własnych  pracowników.

PRZEMAWIAJĄ ZA NAMI:

Doświadczenie wielu lat w zakresie podatków, księgowości, obsługi procesów eksportu i importu WDT, WNT poparte zwrotami podatku VAT na poziomie 100 tys. zł miesięcznie u innych klientów biura.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: biuro@pooz.com.pl