• Standardowe konsultacje podatkowe: 400 zł / godzina
  • Uczestnictwo w trakcie kontroli podatkowej: 400 zł / godzina
  • Sporządzanie wniosku do KAS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej: od 1.500 zł (kwota uzależniona od ilości przepracowanych godzin)
  • Sporządzanie wewnętrznej opinii podatkowych: od 500 zł / szt. (kwota uzależniona od ilości przepracowanych godzin)
  • Odwołanie od decyzji organu podatkowego: od 500 zł
  • Skarga do sądu administracyjnego: od 1.500 zł
  • Weryfikacja dokumentacji podatkowej: od 400 zł (kwota uzależniona od ilości zdarzeń gospodarczych lub ilości przepracowanych godzin)
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych: od 3.500 zł

Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.