Kompleksowa obsługa prawna POOZ Sp. z o.o. obejmuje wszystkie aspekty prawne działalności przedsiębiorstw.  Firmy, które mają możliwość korzystania z usług prawnika mają mocniejszą pozycję na rynku oraz są lepiej zabezpieczone. Często klauzule prawne zawarte w umowach i kontraktach mają bezpośredni wpływ na wynik finansowy działalności i pomagają w korzystny sposób rozstrzygać spory.

Specjalizujemy się w prawie handlowym, a w szczególności w tworzeniu, łączeniu i likwidacji spółek oraz zmianie ich formy prawnej. Pomagamy przy tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych w odpowiednich rejestrach, w szczególności w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonujemy aktualizacji danych rejestrowych. Doradzamy w zakresie bieżącej działalności, w wyborze modelu biznesowego, opiniujemy umowy, pomysły na przedsięwzięcia biznesowe pod kątem prawnym i podatkowym. Udzielamy również porad i opinii oraz odpowiedzi na indywidualne pytania z zakresu prawa pracy. Rejestrujemy zagraniczne podmioty gospodarcze i ich oddziały oraz przedstawicielstwa.

Usługi dostępne w ramach abonamentu:

  • obsługa prawna firmy
  • telefoniczne oraz mailowe konsultacje prawne
  • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek prawa handlowego
  • tworzenie, sprawdzanie umów oraz innej dokumentacji firmowej
  • sporządzanie umów o pracę i klauzuli konkurencyjnych
  • zwracanie uwagi na istotne zapisy w umowach, wyjaśnianie znaczenia zapisów
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • załatwienie spraw przed urzędami

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: biuro@pooz.com.pl