Doradztwo podatkowe

Zapewniamy stały dostęp do aktualnej informacji prawno-podatkowej i najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego.

Zakładanie nowych spółek

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przeprowadzeniu szybkiej i skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przekształcenia spółek 

Oferujemy Państwu pomoc w zmianie formy prawnej już istniejącej spółki lub przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego

Usługi księgowe

Wykonujemy dla Państwa kompleksową obsługę księgową zapewniając najwyższej klasy profesjonalistów: biegłych rewidentów i księgowych posiadających świadectwa oraz licencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji.

Kadry i płace

W ramach administracji kadrowej  sporządzamy  umowy  o  pracę oraz inne dokumenty kształtujące stosunek pracy.  Rozliczamy  wynagrodzenia  i  prowadzimy  dokumentację kadrową.

Usługi prawne

Specjalizujemy się w prawie handlowym, a w szczególności w tworzeniu, łączeniu i likwidacji spółek oraz zmianie ich formy prawnej.