Księgowość – cennik usług

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

podatnik VAT:

 • do 25 operacji miesięcznie: 400 zł
 • do 50 operacji miesięcznie: 600 zł
 • do 75 operacji miesięcznie: 840 zł
 • do 100 operacji miesięcznie: 1.050 zł
 • do 150 operacji miesięcznie: 1.440 zł
 • do 200 operacji miesięcznie: 1.800 zł
 • do 300 operacji miesięcznie: 2.400 zł
 • do 400 operacji miesięcznie: 2.940 zł
 • powyżej 400 operacji miesięcznie uzgodnienia indywidualne

 

 • roczne zeznanie podatkowe: 360 zł
 • korekta deklaracji:150 zł

podatnik zwolniony z VAT:

 • do 25 operacji miesięcznie: 350 zł
 • do 50 operacji miesięcznie: 550 zł
 • do 75 operacji miesięcznie: 790 zł
 • do 100 operacji miesięcznie: 1.000 zł
 • do 150 operacji miesięcznie: 1.390 zł
 • do 200 operacji miesięcznie: 1.750 zł
 • do 300 operacji miesięcznie: 2.350 zł
 • do 400 operacji miesięcznie: 2.890 zł
 • powyżej 400 operacji miesięcznie uzgodnienia indywidualne

 

 1. Księgi rachunkowe (księgi handlowe):
 • do 50 operacji miesięcznie: 1200 zł
 • do 75 operacji miesięcznie: 1.680 zł
 • do 100 operacji miesięcznie: 2.100 zł
 • do 150 operacji miesięcznie: 2.880 zł
 • do 200 operacji miesięcznie: 3.600 zł
 • do 300 operacji miesięcznie: 4.800 zł
 • do 400 operacji miesięcznie: 5.880 zł
 • do 500 operacji miesięcznie: 6.840 zł
 • do 600 operacji miesięcznie: 7.680 zł
 • do 700 operacji miesięcznie: 8.460 zł
 • do 800 operacji miesięcznie: 9.240 zł
 • do 900 operacji miesięcznie: 9.960 zł
 • do 1000 operacji miesięcznie:10. 8620 zł
 • powyżej 1000 operacji miesięcznie uzgodnienia indywidualne

 

 • sporządzanie polityki rachunkowości: od 3.000 zł
 • korekta deklaracji:150 zł
 1. Raporty kontrolingowe:
 • Raporty z wykonania budżetu: od 1.500 zł
 • Raporty z rozliczenia kosztów produkcji: od 1.500 zł
 • Raporty z rozliczenia kontraktów budowlanych: od 1.500 zł
 • Przygotowanie budżetu lub biznes planu: od 5.000 zł
 1. Sprawozdania finansowe:
 • Roczne sprawozdanie finansowe jednostkowe: od 1.000 zł
 • Protokół ze zgromadzenia wspólników z uchwałami: 500 zł

Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.