Naszym klientom zapewniamy wsparcie i doradztwo podatkowe w zakresie:

 • planowania podatkowego, wyboru najbardziej efektywnej formy opodatkowania oraz formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego,
 • tworzenia optymalnych struktur podatkowych,
 • przekształcenia JDG w spółkę,
 • zmian w spółkach komandytowych,
 • fundacji rodzinnych,
 • łączenia, przekształcenia, podziałów, wydzielenia spółek,
 • aportów, w tym aportów ZCP,
 • CIT estońskiego,
 • ulg i preferencji podatkowych,
 • cen transferowych,
 • podatku u źródła,
 • podatków dochodowych i VAT,
 • sporządzania wniosków o interpretacje indywidualne do organów podatkowych oraz ZUS,
 • przygotowania i weryfikacji umów pod kątem obowiązków podatkowych
 • analizy z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego,
 • udzielania porad, opinii, wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

 

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji:

Piotr Ostaszewski

doradca podatkowy, nr wpisu 14699

piotr.ostaszewski@pooz.com.pl