Obsługa kadrowo-płacowa + ZUS pracownika:

 • Umowa o pracę – prowadzenie płac i rozliczeń ZUS:  80 zł / osoba
 • Umowa o pracę – prowadzenie kadr, płac i rozliczeń ZUS: 100 zł / osoba
 • Umowa zlecenie – prowadzenie płac i rozliczeń ZUS: 80 zł / osoba
 • Umowa bez składkowa (umowy o dzieło, uczniowie, studenci): 80 zł / osoba
 • Rozliczenia z PFRON: 150 zł / osoba
 • Rozliczenia PPK: 100 zł / osoba

Sporządzanie dokumentów pracowniczych:

 • Sporządzanie umowy o pracę: od 150 zł / sztuka
 • Sporządzenie załącznika do umowy o pracę: od 100 zł / sztuka
 • Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę: od 200 zł / sztuka
 • Sporządzenie umowy zlecenia/o dzieło: od 100 zł / sztuka
 • Sporządzenie świadectwa pracy: od 150 zł / sztuka
 • Sporządzenie regulaminu pracy: od 1000 zł. kwota ustalana indywidualnie.

Sporządzanie deklaracji:

 • Sporządzenie deklaracji: PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA od 150 zł / deklaracja
 • Sporządzenie deklaracji: PIT-11, PIT-40 50 zł / osoba
 • Sporządzenie RP-7: od 200 zł / deklaracja
 • Rozliczenie delegacji pracowniczej: 100zł / sztuka

Zaświadczenia i Zgłoszenia kadr i płac:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu: od 50 zł / osoba
 • Zgłoszenie pracownika do ZUS: 70 zł za osobę
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS: 50 zł / sztuka
 • Zgłoszenie Z3 do zwolnienia lekarskiego do ZUS: 150 zł / osoba
 • Zgłoszenie Z3 do zasiłku macierzyńskiego do ZUS: 200 zł / osoba
 • Wniosek o zaświadczenie A1 do ZUS: 200 zł / osoba
 • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy: 100 zł / osoba
 • Zgłoszenie do PFRON: 150 zł / osoba
 • Wyrejestrowanie pracownika z ZUS: 70 zł za osobę

Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.