Przedsiębiorcy korzystający z ulgi prowzrostowej odliczą tylko wydatki związane z uczestnictwem pracowników w targach: biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia. Nie odliczą natomiast kosztów wynagrodzeń. Konieczne będzie też prowadzenie ewidencji, z której ma wynikać, że poniesione koszty doprowadziły do zwiększenia przychodów ze sprzedaży konkretnych produktów, a nie do zwiększenia przychodów ogółem – wynika z projektu objaśnień resortu finansów.

Źródło:
Prawo.pl
gov.pl

Projekt objaśnień: ulga na ekspansję [pdf]